Gezond en actief leven

Gezonde leefstijl, zorg, sport en omgeving verbonden.

Begin 2023 is het Gezond en Actief Leven Akkoord (GALA) ondertekend door de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG), GGD GHOR , Zorgverzekeraars Nederland (ZN), staatssecretaris van VWS, Maarten van Ooijen, minister van VWS, Ernst Kuipers en minister voor Langdurige Zorg en Sport van VWS, Conny Helder. Eind 2022 werd Sportakkoord II ondertekend, waarin ook zeer nadrukkelijk de verbinding wordt gelegd met het GALA, het IZA (Integraal Zorg Akkoord), het programma School & omgeving en de Maatschappelijke Diensttijd. Ook de Brede Regeling Combinatiefuncties is zo aangepast dat het de vele Buurtsportcoaches nog beter op deze thema’s als verbindende schakel door gemeenten partners kunnen worden ingezet.

Integrale aanpak

Als fundament voor beweging naar voorkant

De verbinding tussen de verschillende programma’s en akkoorden moet het fundament vormen voor gerichte wijk-, lokale- en regionale aanpakken van preventie, gezondheid en sociale basis. Van ziekte en zorg, naar gezondheid en preventie: de ‘Beweging naar de voorkant’.

 

De inzet van alle betrokken partijen is gericht op de gezonde generatie in 2040 met focus op de jeugd door sport, voeding en bewegen als doel. Het bevorderen en behouden van de fysieke en mentale gezondheid staat centraal met specifieke aandacht voor het verminderen van vermijdbare gezondheidsachterstanden, vanaf de eerste 1000 dagen van een kind en met speciale aandacht voor mensen in kwetsbare situaties. Tot slot is ook specifieke aandacht voor volwassenen en op (het behoud van) de vitaliteit van het toenemend aantal ouderen.

integraal samenwerken

VWS, VNG, Vereniging Sport en Gemeenten, GGD-GHOR en Zorgverzekeraars Nederland onderschrijven de volgende gemeenschappelijke doelen:

  • Terugdringen gezondheidsachterstanden
  • Een gezonde fysieke leefomgeving die uitnodigt tot bewegen en ontmoeten
  • Het versterken van (de verbinding met) de sociale basis
  • Een gezonde leefstijl
  • Versterking van de mentale weerbaarheid en mentale gezondheid
  • Vitaal ouder worden
  • Domein overstijgende inzet vanuit een regionale preventie infrastructuur